Vesi elementtinä luo lähes rajattomat mahdollisuudet

Allasterapian toteutus

Toteutan allasterapiaa Kelan vaikeavammaisille kuntoutujille Rovaniemellä Vesihiidessä sekä SantaSportissa. Allasterapiassa olen itse kuntoutujien kanssa altaassa, jolloin pystyn manuaalisesti ohjaamaan kuntoutujaa koko terapian ajan. Allasterapiassa siirtymiset altaaseen ja pois ovat tärkeässä osassa ja niitä harjoitellaan yhdessä terapeutin kanssa eri tekniikoin. Olen käynyt allasterapiaan koulutuksia mm työskennellessäni Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksessa sekä allasterapian koulutuksen Ruskeasuon koululla. Etelä-Suomessa työskennellessäni lasten ja nuorten kanssa kävimme uimakonsultaatioissa Ruskeasuon koululla osana kuntoutusta. Allasterapiassa voimme myös harjoitella/etsiä keinoja myös itsenäiseen uimiseen. Allasterapiassa on käytössä erilaisia apuvälineitä sekä allaspainot.

Vedessä on paljon terapeuttisia ominaisuuksia:

- Vesi puristaa, koska siellä on hydrostaattinen paine, veden oma paine. Paine lisääntyy mitä syvemmälle mennään, eli näin saadaan aikaan erilaista puristusta, sellaista mitä sopii juuri siihen tilanteeseen niin, että kuntoutuja säilyttää turvallisuudentunteensa. Veden puristus koostaa koko kehoa, lisää kehotietoisuutta, jäsentää sen myötä ihmistä itseään ja omaa toimintaa.
- Vesi tuo 40% lisää tehoa verrattuna liikkumiseen maalla, ja huomattavasti kevyemmin ja vaivattomammin.
- Vedessä verenpaine nousee ja pulssi laskee, vesi on turvallista tuntemuksia kuunnellen myös sydänsairaille
- Vesi aiheuttaa diureesin, eli pissahätä tulee, se on luonnollinen reaktio, koska veden liike ja paine saavat aikaan imunestekierron tehostumisen.
- Vedessä verenkierto ja aineenvaihdunta lihaksissa lisääntyy, tätä kautta vesi rentouttaa ja palautuminen rasitukesta on nopeampaa kuin "kuivalla maalla"
-Vesi voi helpottaa kipua, lämmin vesi, liikunta ja sauna saa aikaan hyvää oloa endorfiinin vapautumisen myötä
-Veden sensoriset ärsykkeet myös vaimentavat kipuärsykkeitä, toisin sanoen vedestä tulee paljon muita ärsykkeitä niin kiputuntemus vaimenee. On tärkeä voida olla vaikka vaan hetki ilman kipua.
-Veden noste kannattaa ihmistä, 70 kg painava ihminen painaa vedessä vain 6-7 kg, suorastaan ihanan sietämätön keveys.
- Noste mahdollistaa juoksemisen ja hyppimisen niille, joille se kuivalla maalla ei ole mahdollista
- Vesi myös vastustaa, vastus on 9X suurempi altaassa kuin kuivalla maalla.

Veden terapeuttisen ominaisuudet ja monipuoliset liikekokemukset tukevat kehonhallinnan kehittymistä, tuo tietoisuutta omasta kehosta ja liikkeistä ja näiden asioiden kohdatessa virittää oppimaan.

Tavoitteita miettiessä on hyvä löytää se mikä ketäkin auttaa, toinen tarvii rauhoittumista, toinen aktivoitumista.